Nederland

Onze particuliere dienstverlening aan u bestaat uit:

  • Elektronisch verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting in Nederland
  • Controleren van uw voorlopige teruggaaf
  • Vraagbaak bij belastingzaken in de breedste zin van het woord
  • Verwerken van de controlebrief welke eventueel door de Belastingdienst wordt toegezonden

Wat hebben we nodig:

Hiervoor verwijzen wij u naar onze site, www.haulez.com , op onze downloadpagina kunt u onze checklist vinden en onze tarieven.