Wonen in Nederland, werken in België

Wat hebben we nodig:

Hiervoor verwijzen wij u naar onze site, www.haulez.com , op onze downloadpagina kunt u onze checklist vinden en onze tarieven.

Volmachtformulier Tax-on-Web+ inleveren gegevens

Wij maken gebruiken van een systeem waarmee we ook uw aangiften in België geautomatiseerd (via de computer) kunnen versturen. Dat kan alleen als u ons hiervoor toestemming geeft via het volmachtformulier. Indien u in het bezit bent van een E-ID, kunt u ook online een mandaat geven.

Gelieve het formulier zo compleet mogelijk in te vullen, uw repertoriumnummer kunnen wij eventueel voor u opzoeken (na retourontvangst van uw formulier). Het ondertekende volmachtformulier sturen wij dan door naar de Belgische Federale Overheidsdienst Financiën, pas na akkoord van hun kant kunnen we de Belgische aangifte daadwerkelijk digitaal uitvoeren.

U kunt het volmachtformulier samen met uw gegevens voor de aangifte inleveren, zodra u alles compleet hebt. Wij kunnen dan al starten met de voorbereidingen, zodat wij zeker vóór de uiterste inzenddatum voor verzending van uw aangifte kunnen zorgen.U hoeft dus niet op uw Belgische aangifteformulier te wachten, het beste is om dit direct na ontvangst af te geven (in het najaar). Pas na ontvangst van dit aangifteformulier zullen wij uw Belgische en Nederlandse aangifte verzenden. Uitstel voor het indienen van de Nederlandse aangifte vragen wij voor u aan.

Wellicht ten overvloede:

het goed invullen van een aangiftebiljet is afhankelijk van de aangeleverde informatie. Hoewel wij de uiterste zorg zullen besteden aan uw aangifte, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor onjuist of niet-ingeleverde informatie. Het is dus erg belangrijk dat u de specificatie, die u van ons ontvangt na het verzorgen van de aangifte, grondig doorneemt. Bij eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen dan de aangifte opnieuw zonder kosten insturen.

Bel ons bij twijfel!