Wonen in België, werken in Nederland

Wat hebben we nodig

Hiervoor verwijzen wij u naar onze site, www.haulez.com , op onze downloadpagina kunt u onze checklist vinden en onze tarieven.

Volmachtformulier Tax-on-Web+ inleveren gegevens

Gelieve het formulier zo compleet mogelijk in te vullen, uw repertoriumnummer kunnen wij eventueel voor u opzoeken (na retourontvangst van uw formulier). Het ondertekende volmachtformulier sturen wij dan door naar de Belgische Federale Overheidsdienst Financiën, pas na akkoord van hun kant kunnen we de Belgische aangifte daadwerkelijk digitaal uitvoeren.